Liv Irene Halvorsen

Liv Irene Halvorsen

Mitt navn er Liv Irene Halvorsen. Jeg er 53 år, og jeg er født og oppvokst i Lillehammer. Jeg har 4 barn, 2 jenter og 2 gutter som alle er omtrent voksne. Jeg har 2 jenter, ei født i 1985, ei i 1998, og jeg har 2 gutter hvorav en er født i 2000 og en i 2002.
Ukategorisert

Covid19: Hypokalemia

I en kinesisk studie er det avdekket at mange av Covid 19 pasientene har det som kalles hypokalemia. Hypokalemia er

Les mer